Ανθρωπιστικών Σπουδών

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ώρες ανά μάθημα κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1

 

 

Log in