Διαγωνίσματα

Κύκλοι Διαγωνισμάτων

Ρόλος και σκοπός των κύκλων

Το άγχος και η πίεση των εξετάσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης χαμηλών αποτελεσμάτων στους μαθητές. Το φροντιστήριό μας στοχεύει στην δημιουργία σταθερής ψυχολογίας στους μαθητές μας κατά την περίοδο των εξετάσεων, προετοιμάζοντάς τους μέσα από τους κύκλους διαγωνισμάτων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.Οι κύκλοι των διαγωνισμάτων εφαρμόζονται σε όλους τους μαθητές μας, ανεξαρτήτως τάξης.

Χαρακτήρας διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου

Στις τάξεις του Γυμνασίου όσο και στην Πρώτη τάξη του Λυκείου τα διαγωνίσματα έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα ώστε να διαγράφεται ξεκάθαρα το επίπεδο των μαθητών.

Ο χαρακτήρας αυτός, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου, μεταβάλλεται από καθαρά ελεγκτικός σε χαρακτήρα ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ.

Η μεταβολή αυτή σημαίνει για το μαθητή:

καθορισμένο χρόνο γραπτής εξέτασης ίδιο με το διαθέσιμο χρόνο Πανελληνίων Εξετάσεων (3 ώρες)

διαγωνίσματα διαμορφωμένα με βάση τη δυσκολία των Πανελληνίων Εξετάσεων (κλιμακούμενη δυσκολία ανάμεσα στα ερωτήματα)

αυστηρή επιτήρηση

συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης

 

Εισαγωγή μαθητών στην γραπτή εξέταση διαγωνισμάτων των κύκλων μετά το πέρας των 10 λεπτών από την ώρα έναρξης, δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Log in