Διαδικασία

Διαδικασία Εκπαίδευσης

  

Δίπλα στο μαθητή

 

Έχοντας χρόνια εμπειρία στον τομέα προετοιμασίας μαθητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, το φροντιστήριο Λογισμός είναι σε θέση να εγγυηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή.

Η επιλογή των συνεργατών του φροντιστηρίου μας έγινε με αυστηρά κριτήρια και με βάση τόσο τις γνώσεις και την κατάρτισή τους στο αντικείμενό τους όσο και τη μεταδοτικότητά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Έχουμε μελετήσει προσεκτικά τη σύσταση και τη δομή του φροντιστηρίου μας ώστε να είμαστε πάντα δίπλα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του, να στηρίξουμε τις φιλοδοξίες του και να τον ενισχύσουμε διανοητικά και ψυχολογικά ώστε να πετύχει τους στόχους του.

 

Δημιουργία Τμημάτων στο φροντιστήριο

Η δημιουργία τμημάτων αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς παράγοντες στην επιτυχία.

Σταθμίζοντας το επίπεδο γνώσεων αλλά και δυνατοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά προβαίνουμε στην δημιουργία τμημάτων ιδίου επιπέδου, αποσκοπώντας στην σωστή διδαχή των μαθημάτων εξαλείφοντας παράλληλα την όποια πιθανή καθυστέρηση εξέλιξης στον πιο δυνατό αλλά και στον πιο αδύναμο μαθητή.

Καθημερινή εξέταση των μαθητών από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας, σε γραπτό αλλά και σε προφορικό επίπεδο, μας δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού αδυναμιών ή άλλων πιθανών αιτιών μειωμένης επίδοσης (αδιαφορία, δυσκολία συγκέντρωσης, δυσλεξία κ.α.), με σκοπό την γρήγορη αντιμετώπισή τους και την άμεση ενημέρωση των γονέων για τα φαινόμενα αυτά.

 

Log in