Απουσίες

Απουσίες

Ρόλος και διαχείριση απουσιών

Η καθημερινή καταγραφή απουσιών, για το φροντιστήριό μας, δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στον χαρακτηρισμό του μαθητή αλλά αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα ελέγχου τόσο της ασφάλειας των μαθητών μας όσο και της διαρκούς παρακολούθησης της επίδοσής τους.

Αντιλαμβανόμενοι ότι (κυρίως) η αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί κενά στη μελέτη του και καθυστερεί την συνέχεια της παράδοσης της ύλης από τον καθηγητή προς το τμήμα, οφείλουμε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του προβλήματος, ενημερώνοντας παράλληλα τον κηδεμόνα του.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται για μάθημα στην ώρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχει δικαιολογημένη καθυστέρηση, ο μαθητής οφείλει να ενημερώνει τους υπεύθυνους για την προσέλευσή του ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ενημέρωση των γονέων.

Η γραμματεία του φροντιστηρίου μας, φροντίζει για την καθημερινή καταγραφή των απουσιών των μαθητών μας και ενημερώνει τον γονέα, σε περίπτωση απουσίας, εντός 10 λεπτών από την έναρξη του μαθήματος.

 

Log in