Μαθητών

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Κανονισμός Φροντιστηρίου για μαθητές

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τόσο το Διοικητικό, Εκπαιδευτικό και Γραμματειακό προσωπικό όσο και ο ένας τον άλλο, να συμπεριφέρονται κόσμια στο χώρο του φροντιστηρίου και με τρόπο που να αρμόζει σε ένα χώρο παιδείας και μόρφωσης. Η ίδια κόσμια συμπεριφορά πρέπει να υπάρχει και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για να μην δημιουργούνται προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται για μάθημα στην ώρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχει δικαιολογημένη καθυστέρηση, ο μαθητής οφείλει να ενημερώνει τους υπεύθυνους για την προσέλευσή του ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην ενημέρωση των γονέων.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και άλλων προϊόντων (πλην εμφιαλωμένου νερού) στις αίθουσες και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της διεύθυνσης και του καθηγητή θα οδηγεί σε επίπληξη, απομάκρυνση των προϊόντων στα απορρίμματα και αποβολή του μαθητή από την αίθουσα.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν  το χώρο καθαρό και να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους απορριμμάτων.

Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους χώρους του φροντιστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της εισόδου, για λόγους υγείας καθώς και ευπρέπειας.

Η προσέλευση των μαθητών θα πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη, για το εκάστοτε διαγώνισμα, ώρα έναρξης. Εισαγωγή μαθητή μετά το πέρας 10 λεπτών από την ώρα έναρξης δεν θα γίνεται δεκτή. Η παρουσία των μαθητών στα διαγωνίσματα προσομοίωσης ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Σε περίπτωση που μαθητής γίνει αντιληπτός να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος, το γραπτό του θα δεσμεύεται, θα μονογράφεται από τον επιτηρητή και ο μαθητής θα αποβάλλεται από την αίθουσα.

Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν τη διεύθυνση για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στον τομέα του φροντιστηρίου και ειδικότερα στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.

Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν την ησυχία κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μην προβαίνουν στη χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Σε περίπτωση διατάραξης της ροής του μαθήματος, ο καθηγητής διατηρεί το δικαίωμα να επιπλήξει τον μαθητή και να προβεί στην αποπομπή του από την αίθουσα αν αυτός δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του καθηγητή του. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση ανεκτή η καθυστέρηση της παράδοσης της ύλης λόγω φασαρίας.

 

Log in