Γονέων και Κηδεμόνων

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

 Οι γονείς παρακαλούνται να εξοφλούν τα μηνιαία δίδακτρα, μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα.

Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του μαθητή, οι γονείς παρακαλούνται να ενημερώνουν νωρίτερα το φροντιστήριο προς διευκόλυνση του προγράμματός του.

Oι γονείς παρακαλούνται να ενημερώνουν τη διεύθυνση ή τη γραμματεία του φροντιστηρίου για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής ώστε το φροντιστήριο να τα επιλύει άμεσα και να μην διαταράσσεται η ισορροπία και το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή βανδαλισμού στο χώρο του φροντιστηρίου από μαθητή, υπεύθυνοι καθίστανται οι γονείς του/των μαθητή/των για την αποκατάσταση των ζημιών.

 

 

Log in