Πανελλήνιες 2018

Πανελλήνιες 2018 - Θέματα και Απαντήσεις

Θέματα και Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2018

Θετική Κατεύθυνση - Οικονομίας και Πληροφορικής

Θέματα Απαντήσεις ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ

Σχολιασμός:

2ο Θέμα Αναμενόμενο (είχε διδαχθεί μέσα στην τάξη τις τελευταίες ημέρες)

3ο Θέμα Γ1 απαιτούσε γνώσεις από προηγούμενες τάξεις (δύσκολο για την κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής)

              Γ2, Γ3 εύκολα εφόσον χρησιμοποιηθεί το Γ1.

4ο Θέμα Δ1  εύκολο (είχε γίνει μέσα στην τάξη)

               Δ2  απαιτητικό και «μεγάλο» σε μέγεθος

               Δ3 απαιτητικό, λυνόταν χωρίς τη βοήθεια Δ1, Δ2

               Δ4 απαιτητικό, λυνόταν χωρίς τη βοήθεια των προηγουμένων.

Θέματα Απαντήσεις

Σχολιασμός:

Θέματα Απαντήσεις

Σχολιασμός:

Θέματα Απαντήσεις

Σχολιασμός:

ΘΕΜΑ Α

Αναμενόμενα αλλά έξυπνα (για τους καλά διαβασμένους).

ΘΕΜΑ Β

Μη αναμενόμενο και δύσκολο (το έγραφαν μόνο οι πειθαρχημένοι μαθητές).

ΘΕΜΑ Γ

Εύκολο αλλά έξυπνο και απαιτούσε προσοχή, ακρίβεια και σκέψη.

ΘΕΜΑ Δ

Όποιος κατασκεύασε το «τέλειο» διάγραμμα και σχολίασε τη μορφή της AVC έγραψε εύκολα 25/25.

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

Θέματα Απαντήσεις

Σχολιασμός:

Tα θέματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία, είναι βατά και αναμενόμενα. Οι συντακτικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες.        

 

Κοινά μαθήματα

Θέματα Απαντήσεις

Σχολιασμός:

Το θέμα είναι αναμενόμενο, από τις βασικές θεματικές ενότητες της γ΄ λυκείου.

Το κείμενο που δόθηκε έχει ένα βαθμό δυσκολίας.

Οι ασκήσεις είναι απλές και κατανοητές.

Το θέμα της έκθεσης απαιτούσε προσοχή από την πλευρά των μαθητών για να κατανοήσουν σε τι ακριβώς έπρεπε να αναφερθούν στο πρώτο ζητούμενο.

 

Log in