Νέα για την Παιδεία

Νέα για την Παιδεία

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία - ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Read more...
Subscribe to this RSS feed
 

Log in