Νέα για την Παιδεία

Νέα για την Παιδεία

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά

Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Read more...
Subscribe to this RSS feed
 

Log in