Βαθμός Πρόσβασης

Υπολογισμός Βαθμού Πρόσβασης

Τρόπος Υπολογισμού Βαθμού Πρόσβασης σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επισήμανση: Οι πληροφορίες αφορούν το προηγούμενο σύστημα Λυκείου και θα ανανεωθούν όταν υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Αναγκαίοι Βαθμοί

Για την εισαγωγή στην πανεπιστημιακή βαθμίδα οι βαθμοί που προσμετρώνται είναι οι εξής:

Γενικός Βαθμός Προαγωγής Α΄ Λυκείου

Γενικός Βαθμός Προαγωγής Β΄ Λυκείου

Γενικός Βαθμός Απόλυσης Γ΄ Λυκείου

Μέσος Όρος Πανελληνίων

Αναπροσαρμογή Βαθμού

Ο Βαθμός Προαγωγής της κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με ξεχωριστούς συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές είναι:

Για την Α΄ τάξη του Λυκείου  0,4

Για τη Β΄ τάξη του Λυκείου    0,7

Για τη Γ΄ τάξη του Λυκείου    0,9

Ο βαθμός που προκύπτει από την πρόσθεση των τριών διαιρείται δια 2              

Από αυτό προκύπτει ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης

Αν ο Βαθμός Προαγωγής είναι μεγαλύτερος τουΜέσου Όρου των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού , τότε ο  Βαθμός Προαγωγής αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από 1 μονάδα (ισχύει για όλες τις τάξεις του Λυκείου)

Αν ο Βαθμός Προαγωγής είναι μεγαλύτερος του Μέσου Όρου ΜΕΧΡΙ και 1 μονάδα, τότε παραμένει ως έχει και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή άμεσα (ισχύει για όλες τις τάξεις του Λυκείου)

Αν ο Βαθμός Προαγωγής είναι μικρότερος του Μέσου Όρου, τότε αναπροσαρμόζεται ανοδικά ΜΕΧΡΙ 1 μονάδα και με ανώτατο όριο το βαθμό του Μέσου Όρου (ισχύει για όλες τις τάξεις του Λυκείου)

 

Log in