Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Μαθήματα Ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Μαθήματα και Ομάδες Προσανατολισμού

 

 Νεοελληνική Γλώσσα

 Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού

 Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού

  • Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού οδηγούν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Βιολογία Γενικής Παιδείας οδηγεί στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας οδηγούν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα

 Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού

 Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού

  • Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού οδηγούν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού οδηγεί στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Ιστορία Γενικής Παιδείας οδηγεί στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα

 Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού

 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

  • Ιστορία Γενικής Παιδείας οδηγεί στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Βιολογία Γενικής Παιδείας οδηγεί στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οδηγούν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο
 

Log in