Νέο Λύκειο 1

Νέο Λύκειο

Το Φροντιστήριο Λογισμός σας παρέχει την ανάλυση του Νέου Λυκείου.

Σε αυτή την ενότητα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του Νέου Λυκείου.

Η αλλαγή του συστήματος παιδείας θέτει νέα δεδομένα τόσο στο χώρο των σχολείων και των Πανεπιστημιακών σχολών, όσο και στο χώρο των φροντιστηρίων.

Το φροντιστήριό μας μελέτησε το νέο σύστημα και σας παρέχει τις πληροφορίες που σας απασχολούν για την εξέλιξη των παιδιών σας και την εισαγωγή τους στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλύσαμε και σας παρουσιάζουμε τα μαθήματα, τις ώρες των κοινών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής, τις κατευθύνσεις που θα κληθούν να επιλέξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, τους τρόπους απόκτησης απολυτηρίου και εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές σχολές και τον υπολογισμό της τελικής τους βαθμολογίας.

 

 

Log in