Μαθήματα Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

Κατευθύνσεις Β΄ Λυκείου - Νέο Λύκειο

Χαρακτηριστικά Κατευθύνσεων Β΄ Λυκείου

Επισήμανση: Οι πληροφορίες αφορούν το προηγούμενο σύστημα Λυκείου και θα ανανεωθούν όταν υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου – Νέο Λύκειο

Χαρακτηριστικά Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών σπουδών

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών : 5 ώρες

Μαθήματα

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3 ώρες

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

1.       Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη

2 ώρες

Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών Β΄ Λυκείου – Νέο Λύκειο

Χαρακτηριστικά Κατεύθυνσης Θετικών Σπουδών

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών: 5 ώρες

Μαθήματα

Ώρες

Φυσική

3 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

 

 

Log in