Κοινά μαθήματα Γ΄ Λυκείου

Κοινά Μαθήματα Γ΄ Λυκείου – Νέο Λύκειο

Το κοινό πρόγραμμα της Γ΄ Τάξεως του Λυκείου αποτελείται από τα επόμενα μαθήματα

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2 ώρες

1 ώρα

 

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Θρησκευτικά

1 ώρα

Ξένη Γλώσσα

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

2 ώρες

Βιολογία

2 ώρες

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1 ώρα
 

Log in