Γ΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου - Νέο Λύκειο

Χαρακτηριστικά  της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου

Τάξη Γενικής Παιδείας και Τριών Κατευθύνσεων

Κατευθύνσεις

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα και ώρες

Διαίρεση ωρών:

15 ώρες κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων

15 ώρες μαθημάτων κατεύθυνσης

 

 

Log in