Β΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου - Νέο Λύκειο

 Χαρακτηριστικά  της  Β΄τάξης Γενικού Λυκείου

Επισήμανση: Οι πληροφορίες αφορούν το προηγούμενο σύστημα Λυκείου και θα ανανεωθούν όταν υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Τάξη Γενική Παιδείας και  Δύο Κατευθύνσεων

Κατευθύνσεις

Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών

Μαθήματα και ώρες

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών μαθημάτων: 35

Διαίρεση ωρών:

30 ώρες κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων

5 ώρες μαθημάτων κατεύθυνσης

 

 

Log in