Α΄ Λυκείου

Α΄ Τάξη Νέου Λυκείου

Χαρακτηριστικά  της  Α΄τάξης Γενικού Λυκείου

Επισήμανση: Οι πληροφορίες αφορούν το προηγούμενο σύστημα Λυκείου και θα ανανεωθούν όταν υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Τάξη καθαρά Γενική Παιδείας

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών μαθημάτων : 35 ώρες

Διαίρεση ωρών:

33 ώρες κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων

2 ώρες μαθήματος επιλογής

 

 

Log in