Καθηγητές

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Φροντιστηρίου Λογισμός ανά τομέα

 

Τομέας Μαθηματικών


Ιωάννης Κανακούλιας

Δημήτριος Κανακούλιας (MSc)

Νικόλαος Μπαντούνας

Ελένη Κωστοπούλου

 

 

Τομέας Φυσικής


Ευάγγελος Καλτσάς

Αδαμαντία Σπανέλη

Μαρία Αδάμη

 

 

Τομέας Φιλολογικών


Παναγόπουλος Αλέξανδρος

Μαρία Μπάτου

Ελένη Μητρογιάννη

Αμαλία Μιχοπούλου

Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου

 

 

Τομέας Βιολογίας


Έλενα Χριστακοπούλου

Χαρά Φωστιέρη

 

Τομέας Χημείας


Αποστόλης Μπατσούλης (PhD)

 

 

Τομέας Οικονομίας (Α.Ο.Θ. - Α.Ο.Δ.Ε.)


Εμμανουήλ Σγουρός

 

 

Τομέας Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.)


Μαλάμου Ελένη

Οδυσσέας Πολιτόπουλος

 

Τομέας Μελέτης


Σπύρος Ρήγας

Δημήτρης Γαζούλης

 

Log in