Καθηγητές

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Φροντιστηρίου Λογισμός ανά τομέα

 

Τομέας Μαθηματικών


Ιωάννης Κανακούλιας

Δημήτριος Κανακούλιας (MSc)

Βασίλης Αιμονιώτης

 

 

Τομέας Φυσικής


Νικόλαος Κανελλόπουλος

Αναστάσιος Σκούρας 

 

Τομέας Φιλολογικών


Αλέξανδρος Παναγόπουλος

Μαρία Μπάτου

Νικόλαος Λυμπέρης

Αμαλία Μιχοπούλου

Κυριάκος Σιγάλας

Μαρία Παπαδημητρίου

Μαρία Μαρκίδου

 

 

Τομέας Βιολογίας


Ευστράτιος Παπούτσογλου

 

Τομέας Χημείας


Ευγενία Κολοβού

 

 

Τομέας Οικονομίας (Α.Ο.Θ. - Α.Ο.Δ.Ε.)


Εμμανουήλ Σγουρός

 

 

Τομέας Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.)


Γεωργία Μπούφη

 

 

 

 


 

 

Log in