Καθηγητές

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Φροντιστηρίου Λογισμός ανά τομέα

 

Τομέας Μαθηματικών


Ιωάννης Κανακούλιας

Δημήτριος Κανακούλιας (MSc)

Νικόλαος Μπαντούνας

Ελένη Κωστοπούλου

Βασίλης Αιμονιώτης

 

 

Τομέας Φυσικής


Ευάγγελος Καλτσάς

Μαρία Αδάμη

 

 

Τομέας Φιλολογικών


Παναγόπουλος Αλέξανδρος

Μαρία Μπάτου

Ελένη Μητρογιάννη

Αμαλία Μιχοπούλου

Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου

Μαρία Παπαδημητρίου

Μαρία Μαρκίδου

 

 

Τομέας Βιολογίας


Αλίκη Μόγια

 

Τομέας Χημείας


Αποστόλης Μπατσούλης (PhD)

 

 

Τομέας Οικονομίας (Α.Ο.Θ. - Α.Ο.Δ.Ε.)


Εμμανουήλ Σγουρός

 

 

Τομέας Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.)


Γεωργία Μπούφη

Κωνσταντίνος Φαρμάκης

 

Τομέας Μελέτης


Μάνθος Χατζόπουλος

Βασίλης Μουζάκης

 

Log in