Γραμματεία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το φροντιστήριο βρίσκονται οι :

Εβίτα Χάλκου

Ιωάννα Τόλη 

 

 

 

 

Log in