Γραμματεία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το φροντιστήριο βρίσκονται οι :

 

Κατερίνα Καλλιπολίτη

 

Κωνσταντίνα Καρβελά

 

 

 

 

 

Log in