ημερομηνιες

Ημερομηνίες εγγραφών σπουδαστών στον οργανισμό

Οι ημερομηνίες εγγραφών στο φροντιστήριο Λογισμός χωρίζονται σε δύο χρονικές περιόδους

  • καλοκαιρινή περίοδο
  • χειμερινή περίοδο

Στην καλοκαιρινή περίοδο, η χρονική διάρκεια των εγγραφών διαρκεί από 1η Μαϊου μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε έτους.

Στην χειμερινή περίοδο, η χρονική διάρκεια των εγγραφών διαρκεί από 1η Ιουλίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

Εγγραφές στον οργανισμό γίνονται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θέσεων ανά τμήμα σε συνάρτηση με το επίπεδο του μαθητή.

 

Log in