Διοίκηση

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό του Φροντιστηρίου Λογισμός


Ιωάννης Κανακούλιας

Δημήτριος Κανακούλιας (Msc)

Χριστίνα Κανακούλια

 

 

 

Log in